بعد از گذشت دو هفته از اعلام جمع‌بندی مذاکرات؛

نیشخند مجمع غیرقانونی به مذاکرات هسته‌ای!

هرچند که تبریک این مجمع غیرقانونی به رییس‌جمهور، اندکی کم‌لطفی این مجمع به رییس‌جمهور است اما ذکر برخی موارد در نامه ارسالی به رییس‌جمهور خالی از لطف نیست.

آخرین اخبار