تصاویر هفته مقدس میسحیان

مسیحیان هفته منتهی به عید پاک را تحت عنوان هفته مقدس گرامی داشتند. هفته مقدس از یکشنبه نخل اغاز و تا شنبه شب زنده داری عید پاک ادامه می یابد.

آخرین اخبار