نخستین مرکز پرورش ماهی فوق متراکم خاورمیانه در بوشهر

نخستین مرکز پرورش ماهی فوق متراکم در خاورمیانه یک ماهی است که به مرحله تولید رسیده است و توانسته به عنوان الگویی موفق از رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد.

آخرین اخبار