نمازی برای ناامیدی شیطان

توجه به اعمال روزهای خاص ماه های قمری از جمله تأکید‌ها اساتید اخلاق برای بهبود حال و احوال این روزهای ماست. از جمله این روزها؛ آخرین روز سال قمری یعنی روز پایانی ماه ذی‌الحجه است.

آخرین اخبار