پای همسر مطلقه بابک زنجانی به پرونده باز شد

سایت الف وابسته به احمد توکلی در گزارشی نوشت: ابعاد جدیدی از پرونده بابک زنجانی به دست آمده که نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد.

آخرین اخبار