رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات:

افزایش قیمت لبنیات یک بار در سال/ هر گونه افزایش قیمت در بازار لبنیات تخلف است

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات گفت: قیمت لبنیات یک بار در سال افزایش می یابد و هر گونه افزایش قیمت در بازار تخلف به شمار می رود.

آخرین اخبار