تحریم های غرب بعد از تواقنامه ژنو

یک هفته بعد از امضای توافقنامه ژنو،غرب تحریم‌های جدیدی راعلیه ایران اعمال کرد که بر خلاف توافقنامه بود اما کماکان مُصر بوده این توافقنامه را نقض نکرده‌است.

آخرین اخبار