نوه ناخلف و همسرش به النگوهای مادربزرگ رحم نکردند

پسر و دختر جوانی که با بستن دست و دهان مادربزرگ سالخورده‌شان، اقدام به سرقت طلاها و النگوهای پیرزن کرده بودند، دستگیر شدند.

آخرین اخبار