معارض عربستانی:

پس‌لرزه‌های شکست عربستان بسیار سنگین خواهد بود

یکی از معارضان و فعالان سیاسی عربستانی تأکید کرده است که پس‌لرزه‌های شکست عربستان در یمن بسیار سنگین و دردناک خواهد بود.

آخرین اخبار