اجرای طرح کارت ملی هوشمند

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: برنامه پنجم توسعه بر حمایت از طرح کارت هوشمند ملی تاکید دارد.‌

آخرین اخبار