داوطلب برتر کم بینای کنکور در گفتگو با شهرضانیوز:

مسئولان نسبت به معلولین دید منفی دارند/ انگیزه ام در کنکور مضاعف بود

داوطلب کم بینای کنکور گفت: مسئولین نه تنها اقدام خاصی برای معلولین انجام نداده اند بلکه نسبت به ما دید منفی دارند.

رتبه سه کنکور سراسری در گفتگو با شهرضا نیوز:

هم اهل پارک و تفریح بودم هم اهل ورزش/بعد از شنیدن نتیجه کنکور فریاد زدم

حامد چوقادی در رابطه با اولین واکنش خود بعد از اعلام نتایج کنکور گفت: بعد از دیدن رتبه ی کنکور ، ابتدا بسیار شکه شدم و بعد از شدت خوش حالی فریاد زدم.

آخرین اخبار