ترکیه، مصر و عربستان پنجشنبه را روز عید فطر اعلام کردند

کشورهای ترکیه، مصر و عربستان فردا، پنجشنبه را روز عید سعید فطر اعلام کردند.

آخرین اخبار