رقابت دانش‌آموزان برای ورود به پایه هفتم مدارس نمونه دولتی

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در پایه هفتم،‌صبح روز جمعه اول خرداد در سراسر کشور برگزار می‌شود و بر این اساس بیش از یک میلیون دانش‌آموز رقابت می‌کنند.

آخرین اخبار