نگرانی صهیونیست‌ها از احتمال همزمانی روز جهانی قدس و توافق هسته‌ای

رسانه‌های صهیونیستی نسبت به همزمانی روز جهانی قدس و احتمال توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در روز جمعه به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

آخرین اخبار