کلینتون:

به ایرانی‌ها اعتماد ندارم؛ توافق برنامه هسته‌ای ایران را محدود کرد

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میلادی آمریکا گفت: من به ایرانی‌ها اعتماد ندارم و هیچ کسی هم نباید به ایرانی‌ها اعتماد داشته باشد.

آخرین اخبار