اعلام جنگ با اسرائیل توسط هاشمی

انقلاب ما برای این بود که ملت ها را بیدار کند؛ نوع حکومت ارتجاعی و تحمیلی را از منطقه اسلامی ریشه کن کند؛ صف بندی علیه اسرائیل را قوی کند. انقلاب از روز اول به اسرائیل اعلام جنگ کرد و جنگ اصلی فردا در مرزهای فلسطین است.

آخرین اخبار