گزارش مستند بر پایان تناقض گویی‌ها؛

جزئیات ۹۶ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور

براساس مستندات بانک مرکزی، رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در حساب بانک های خارجی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است.

آخرین اخبار