کشوری که روزه گرفتن در آن ممنوع است

دولت چین اعلام کرد که مسلمانان استان سین‌کیانگ در طول ماه رمضان مجاز نیستند روزه بگیرند.

آخرین اخبار