ترابیان

امکانات ایران تایید نشود، میزبانی را از ما پس خواهند گرفت

عضو کمیته فنی فوتسال گفت: میزبانی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا برای ایران است اما اگر ناظران AFC امکاناتمان را تایید نکنند میزبانی را پس خواهند گرفت.

آخرین اخبار