امیرخانی خبر داد

دیجیتال‌سازی ۳۷ هزار نسخه خطی در کتابخانه ملی

سرپرست معاونت کتابخانه ملی گفت: در طول این مدت تعداد ۳۷ هزار نسخه خطی موجود در کتابخانه به صورت دیجیتال در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

آخرین اخبار