فرماندار شهرضا تأکید کرد

اعطای تسهیلات به معتادان بهبود یافته

فرماندار شهرضا گفت: با اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به معتادانی که ترک اعتیاد می‌کنند، این زمینه فراهم می‌شود تا آنان به عرصه اقتصادی جامعه بازگردند

آخرین اخبار