یادداشت رضا امیرخانی پس از سفرش به سیستان و بلوچستان

کاروان «ایران، سرزمین برادری» برای من فرصتی بود تا به بلوچستان سری بزنم و دوباره از رفیقان بلوچم دعوتی کنم که به ما سر بزنند.

آخرین اخبار