مجازات مسخره و عجیب داعش برای رشوه گرفتن +تصاویر

اعضای گروه داعش طی اقدامی مسخره و عجیب، کچل کردن را مجازات رشوه گرفتن را تعیین کردند

آخرین اخبار