نمایش فجیع ترین نوع اعدام توسط گروه داعش +تصاویر +۱۸

اعضای گره تروریستی داعش در اقدامی هولناک فجیع ترین نوع اعدام را به نمایش گذاشتند.

آخرین اخبار