کنگره آمریکا به رژیم صهیونیستی وابسته است/ احتمال تغییرات اساسی از سوی کنگره آمریکا در متن توافقنامه وجود دارد

این کارشناس حوزه بین الملل گفت: نخستین گام این است که شورای امنیت تشکیل جلسه دهد و شش قطعنامه ای که علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است را لغو کند.

آخرین اخبار