اولتیماتوم به مهتدی؛

افشای نام چهار پیشمرگ نفوذی مهتدی در کومله ایلخانی زاده و حزب ملی کردستان

اخراج خالد سیادت و محمد مهتدی (پسر عموی عبدالله مهتدی)، اعضای کمیته مرکزی کومله که ۳۰ سال سابقه حضور در این گروهک را داشته اند و به دلیل انتقادات گسترده و افشاگری در خصوص سیاستهای مهتدی از این گروه اخراج شده بودند، اعتراضات گسترده ای را در بین کادرها و پیشمرگان کومله، بدنبال داشته است.

آخرین اخبار