مدیرعامل پرسپولیس مشخص شد

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس مشخص شدند.

آخرین اخبار