ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در ماجرای حذف یارانه ثروتمندان؛ اصرار وزرا و انکار سخنگو

مصلحت‌اندیشی دولتمردان درموج خبری که این روزها در خصوص حذف یارانه ثروتمندان بلند شد، ضد و نقیض‌گویی‌هایی را فضای جامعه ایجاد کرد که دور از هر گونه تدبیربود.

آخرین اخبار