زارعان:

همه دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای مدیریت‌شده است/ فعالیت‌های هسته‌ای تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات با قوت در حال اجراست

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: همه دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای مدیریت‌شده است و اینگونه نخواهد بود که از هر جایی و هر چیزی بازدید کنند.

آخرین اخبار