آذرگون:

قلعه‌نویی شخصیت بزرگ و مربی درجه یکی است و هواداران از او استقبال می‌کنند

سخنگوی باشگاه ملوان گفت: قلعه‌نویی شخصیت بزرگ و مربی درجه یکی است که کارنامه‌اش کاملاً مشخص است.

آخرین اخبار