رئیس دستگاه قضا در جمع نخبگان استان لرستان مطرح کرد

استفاده ابزاری کشورهای غربی از حقوق بشر برای نفوذ در کشورهای دیگر

لاریجانی با بیان اینکه غرب از حقوق بشر برای نفوذ در کشورهای دیگر استفاده ابزاری می کنند، گفت: این کشورها می خواهند تصورات خود را بر همه دنیا تحمیل کنند.

آخرین اخبار