معاون آموزشی مرکزآموزش عالی شهرضا خبرداد

برگزاری سمینارهای تخصصی در هفته پژوهش در مرکز آموزش عالی شهرضا

معاون آموزشی، پژوهشی مرکز آموزش عالی شهرضا گفت: برنامه‌های هفته پژوهش مرکز آموزش عالی شهرضا با ارائه سمینارهای تخصصی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه، اساتید برجسته و اعضای انجمن‌های علمی برگزار می‌شود.

آخرین اخبار