وزارت علوم:

به کارکنان مرکز جذب نبات و زعفران و سکه و پول ندهید+ سند

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تازگی در نامه‌ای به دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی درخواست جدیدی را مطرح کرده است.

آخرین اخبار