چین استفاده از اعضای محکومان به اعدام برای پیوند را متوقف می‌کند

چین قصد دارد استفاده جنجالی از اعضای بدن محکومان به اعدام برای پیوند به نیازمندان را متوقف کند.

آخرین اخبار