رئیس جمهور در دیدار دبیر کل و اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

دولت هیچ عهدی را فراموش نکرده/‌ اقدامات دولت در ۱۸ ماه گذشته ‌‌فراتر از تصور بود

رئیس جمهوری گفت: دولت هیچ عهدی را فراموش نکرده ‌و حتماً به عهد و پیمان خود وفادار خواهد بود ولی باید فرصت و زمان لازم داده شود‌‌.

آخرین اخبار