جزئیات نشست سودی شورای پول و اعتبار

نرخ سود ۲۰درصد شد

اعضای شورای پول و اعتبار شب گذشته به اجماع رسیدند تا نرخ سود سپرده‌های بانکی از این پس ۲۰درصد و تسهیلات بانکی نیز ۲۱درصد شود.

آخرین اخبار