پس از کش و قوس های فراوان؛

کلید شهر به شهریار نرسید

اعضای شورای شهر شهرضا پس از کش و قوس های فراوان به شهریار خان احمدی رای اعتماد ندادند.

با گذشت بیش از یک ماه از استعفای هویدا؛

اختلافات شورا تمامی ندارد/ جلسه شورای شهر برای انتخاب شهردار شهرضا بی نتیجه ماند

با گذشت بیش از یک ماه از استعفای شهردار شهرضا، شهرداری هنوز با سرپرست اداره می شود و اختلافات اعضای شورا برای انتخاب شهردار تمامی ندارد.

آخرین اخبار