گزارش تصویری / جلسه بررسی و رسیدگی به مسئله حریم مرکز جامع خانه سالمندان مهر شهرضا

جلسه بررسی و رسیدگی به مسئله حریم مرکز جامع خانه سالمندان مهر شهرضا با حضور دکتر حبیب قاسمی شهردار شهرضا و اعضای شورای شهر شهرستان برگزار گردید.

آخرین اخبار