شهردار شهرضا:

حضور حداکثری مردم و انتخاب اصلح، اولویت اول حماسه هفتم اسفند است

شهردار شهرضا با حضور در ستادهای تبلیغاتی سطح شهر گفت: حضور حداکثری مردم و انتخاب اصلح، اولویت اول حماسه هفتم اسفند است.

آخرین اخبار