بازداشت به خاطر سوزاندن پرچم امریکا در قم!

صبح امروز در نخستین روز “پویش سوزاندن بیرق ابلیس” اعضای سیزدهمین کاروان پیاده روایت مقاومت محور فردو توسط حفاظت انرژی اتمی فردو بازداشت شدند.

آخرین اخبار