تظاهرات دانش آموزان در اعتراض به قتل نوجوان سیاه پوست در ویسکانسین

صدها نفر از نوجوانان دانش آموز با برپایی تظاهرات در ویسکانسین نسبت به قتل یک نوجوان ۱۹ ساله سیاه پوست توسط یک مامور پلیس، اعتراض کردند.

آخرین اخبار