نقدی بر سریال " دردسرهای عظیم

سریالی با چاشنی طنز یا قضاوت/ راه حل های لطیف برای نسل ساندویچی

یکی از سریالهای پرمخاطب امسال را ” دردسرهای عظیم ” بدانیم. سریالی که با بازی قابل باور بازیگران؛ این روزها توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرده است.

آخرین اخبار