لاهوتی:

به رغم رد صلاحیت در هر دوره، بررسی صلاحیت‌ها را حق شورای نگهبان می‌دانم

لاهوتی بیان داشت: شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی باید جسارت داشته باشد و افرادی را که قرار است وارد یکی از قواشوند را مورد بررسی قرار دهد.

آخرین اخبار