سخنان منتشر نشده رهبر انقلاب در مورد حادثه هفتم تیر

اگر شهید مظلوم ما و یاران و همکارانش اهل سازش بر سر اصول بودند، نه در دوران زندگی آن‌همه مورد شتم و اهانت قرار می گرفتند و نه سرنوشت آنها چنین مرگ فجیعی بود

آخرین اخبار