نماینده مردم شیراز در مجلس:

اعضای تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی مشخص شدند

ضرغام صادقی در تشریح دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز اعضای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مشخص شدند و ۱۵ نفر از نمایندگان به عضویت این کمیته درآمدند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در تشریح اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از عضویت خود […]

آخرین اخبار