در اعتراض به سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایت چپل‌هیل

دانشجویان فردا مقابل سفارت سوئیس تجمع می‌کنند

جمعی از دانشجویان فردا در اعتراض به سکوت مجامع بین‌المللی و رسانه‌های غربی در قبال جنایت چپل‌هیل مقابل سفارت سوئیس تجمع می‌کنند.

آخرین اخبار