مفتی سعودی خوردن گوشت زن را مجاز کرد

یک مفتی سعودی به تازگی با صدور فتوای عجیب گفت: اگر مرد تا حد مرگ دچار گرسنگی شود و چیزی برای خوردن پیدا نکند، می‌تواند تکه یا همه گوشت بدن زن خود را بخورد.

آخرین اخبار