حذف خبر استعفای مسئولان دولتی از یک خبرگزاری دولتی + سند

مدتی پس از انتشار خبر استعفای برخی از مسئولان دولتی برای شرکت در انتخابات مجلس،خبرگزاری ایرنا که منتشر کننده این خبر بوداصل خبر را از روی خروجی خود حذف کرد.

آخرین اخبار