امام جمعه شهرضا:

با ۳۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب، از بحران کم‌آبی عبور می‌کنیم/آمریکا برای رسیدن به اهدافش از حقوق بشر و نسل کشی ترسی ندارد

امام جمعه شهرضا گفت: در بحران کم آبی هستیم اگر ۳۰ درصد صرفه‌جویی کنیم از بحران آب گذر می‌کنیم.

آخرین اخبار