ادعای ثبت نام و اعزام نیرو به عراق از سوی ایران تکذیب شد

با ادامه فعالیت گروه های ترویست تکفیری در عراق که سبب تداوم درگیری ها در این کشور شده، بازار شایعات و اخبار تأیید نشده درباره جنبه های گوناگون تحولات عراق نیز داغ شده است.

آخرین اخبار